adunahan

English translation: well off, rich

Usage:

Adunahan ang ilang pamilya.

Their family is rich.