Asa ang inyong balay?

English translation: Where is your house?