Random Ten Bisaya Words

hilas mushy

ngisi smile

mamahaw eat breakfast

niya him / his, her / hers

ab-ab chew to pieces

tabang help, assistance

tingog voice

kinsa who

pangit ugly, not pleasant

tubod ooze, spring

Useful Bisaya Sentences [ view all ]

Ulahi na ka

You are late

Maayong udto

Good noon

Kita ta ugma

See you tomorrow

Taga-asa ang imong pamilya?

Where is your family from?

Unsa imong ngalan?

What's your name?