bugo

English translation: unintelligent, stupid, dull

Usage:

Dili maayo na tawagon ug bugo ang ubang tawo.

It is not right to call other people stupid.