daghan

English translation: many

Usage:

Daghan ko ug bisita karong hapon.

I have many visitors this afternoon.