dako

English translation: big

Usage:

Dako ang ilang balay.

Their house is big.