humok

English translation: soft

Usage:

Humok kaayo ang akong unlan.

My pillow is very soft.