kinabuhi

English translation: life

Usage:

Dili sayon ang kinabuhi.

Life is not easy.