Kinsa ang imong mga ginikanan?

English translation: Who are your parents?