kusog

English translation: loud (used for sound)

Usage:

Your voice is very loud.

Kusog kaayo ang imong tingog.