lugod

English translation: scrub (used to clean a person's body)

Usage:

Nigamit si Susan ug lugod aron tanggalon ang hugaw sa iyang lawas.

Susan used a scrub to remove the dirt on her body.