samtang

English translation: while

Usage:

Dili magsaba samtang naa ka sa sulod sa simbahan.

Don’t be noisy while you’re inside the church.