sayon

English translation: easy

Usage:

Dili sayon ang kinabuhi.

Life is not easy.