Taga-asa ang imong pamilya?

English translation: Where is your family from?

Variations:

Taga-diin ang imong pamilya?