Unsa imong ngalan?

English translation: What's your name?

Variations:

Unsa’y ngalan nimo?